Grafik og tegninger

Det Nationalhistoriske Museums samling af grafik og tegninger omfatter ca. 40.000 tegninger, akvareller og forskellige typer grafik (stik, raderinger, litografier, tryk etc.). Ved museets oprettelse erhvervede man fortrinsvis malede portrætter, men samlingen blev suppleret med grafiske portrætter og gengivelser af historiske begivenheder.
 
Oprindeligt var grafik og tegninger udstillet i stort omfang, men af bevaringsmæssige årsager fjernedes de i 1950erne. I dag udstilles stik og tegninger kun i forbindelse med særudstillinger.
 
Samlingen er vigtig i studiet af portrætkunsten. Dertil kommer, at grafiske blade - særligt kobber- og træstik - allerede i 1500-tallet blev brugt til at sprede nyheder og politisk propaganda. En særlig del af samlingen omfatter bladtegninger fra det 20. århundrede udført af blandt andre Bo Bojesen, Hans Bendix og Otto C.
 
Samlingen kan benyttes til studiebrug.