Highlights på museet

Det Nationalhistoriske Museum råder over en række berømte portrætter og historiemalerier. Flere af værkerne spiller sammen og tilfører hinanden et helt særligt perspektiv. 
 
Symbolske kongeportrætter

Christian IV (Peter Isaacsz, ca. 1611). Stue 29.
Portrættet af Christian 4. hører med sine mange symboler til et af museets klassiske kongeportrætter. Foruden de kongelige regalier ses krigshjelmen og marskalstaven, der symboliserer kongens status som chef for hæren. På søjlen bag kongen anes et relief, der viser kongen som romersk kejser i sin stridsvogn - en reference til Christian 4.s nylige sejr over svenskerne i Kalmarkrigen (1611-1613).
 
Christian VII ( Alexander Roslin,1772). Stue 52.
Alexander Roslins portræt af Christian 7. er et minde om kongens rejse til Paris i 1768 og om de tætte bånd, der eksisterede mellem Danmark og Frankrig i 1700-tallet. Roslins billede viser den enevældige konge i klassisk herskerpositur, iklædt kostelige rober og med de rette kongelige symboler, men det er samtidig lykkedes kunstneren at skabe et særligt nærvær ved at lade Christian 7.s skrøbelige personlighed skinne igennem. Portrættet er desuden interessant, fordi det netop var på rejsen til Paris, at kongen blev nære venner med den tyske læge Struensee.
 
Værdiladede historiemalerier
 
Danmark 2009 (Peter Carlsen, 2009). 3. sal.
Carlsens skildring af Danmark anno 2009 er et af museets nyeste historiemalerier. Både i sin opbygning og tematik refererer maleriet direkte til det kendte værk af Eugene Delacroix Friheden fører folket på barrikaderne, men det er tydeligvis helt andre værdier, nutidens danskere finder det værd at kæmpe for. Interessant er det også, at Peter Carlsen i sit maleri har kopieret den dystre himmel på Otto Baches berømte maleri De sammensvorne rider fra Finderup Lade efter mordet på Erik Klipping 1286 (1882). I Baches maleri udpeger den røde glød på himlen ondskabens arnested - laden hvor kongemordet fandt sted. I Peter Carlsens maleri er himlen spejlvendt, og den røde glød ses her over bank og stormagasin.
 
Et kort ophold. Danske FN-tropper i Bosnien (Thomas Kluge, 1998). Stue 84.
Thomas Kluge malede "Et kort ophold" på bestilling af den daværende amerikanske ambassadør i Danmark, Edward Elson, der mente, at de danske FN-soldaters indsats for freden fortjente at blive hyldet. I billedet tilgodser kunstneren de ønsker, der var om at skildre den danske indsats. Men samtidig kommer hans egen holdning til krig også subtilt til udtryk via de elementer, der indgår. De fire soldater er for eksempel en og samme person, hvilket siger noget om den robotlignende konformitet, som det militære system ifølge Kluge fremmer. Derudover sætter billedet spørgsmålstegn ved en skrøbelig fred, symboliseret ved den faldefærdige mur i forgrunden, der kun kan bevares ved hjælp af militære midler.