Historiemalerier

Historiemaleriet har haft en fremtrædende plads på Det Nationalhistoriske Museum siden museets stiftelse i 1878. På en rejse til Frankrig besøgte brygger J.C. Jacobsen det historiske museum i Versailles, hvor Frankrigs historie kunne studeres i malerier. Museet gjorde et dybt indtryk på Jacobsen, og det var her, han fik ideen til at forsyne Det Nationalhistoriske Museum med malerier, der kunne levendegøre Danmarks fortid og styrke den danske selvforståelse.
 
Otto Baches "De Sammensvorne rider fra Finderup Lade efter mordet på Erik Klipping i 1286" er udført 1880-82 og var et af museets første erhvervelser. Maleriet, der nærmest er blevet et monument over den nationalromantiske historieopfattelse, forestiller Danmarks sidste kongemord.
 
I 1889 modtog kunstneren Laurits Tuxen bestilling på et monumentalt maleri forestillende "Arkonas indtagelse under Kong Valdemar den Store og Biskop Absalon i 1169". Begivenheden kendes fra Saxos Danmarkskrønike, som var blevet skrevet på Absalons foranledning.
 
Som genre er historiemaleriet fortsat aktuelt på Det Nationalhistoriske Museum. I 1998 udførte Thomas Kluge maleriet "Et kort ophold", som forestiller danske FN soldater i Bosnien. I 2002 malede Martin Bigum fire historiemalerier om Christian 4.s liv til museets permanente børneudstilling. Endelig kan man i afdelingen for det 20. og 21. århundrede finde museets nyeste erhvervelse inden for genren, Peter Carlsens "Danmark 2009", som rummer en karakteristik af et land præget af forandring og opbrud.

De seneste år er museets samling blevet udvidet med to nye bataljemalerier, og i august 2014 blev det sidste af tre bataljemalerier afsløret, "Blue Shield"" af Peter Martensen. Museets tre nyeste bataljemalerier "Blue Shield", "Transition - de danske styrker i Afghanistan" og "Libyen 2011" giver indblik i det danske engagement i tre militære missioner indenfor de seneste år. De er udstillet i to rum på museets 3. sal sammen med andre nyere bataljemalerier.