Portrætter

På Det Nationalhistoriske Museum hænger portrætter af konger og adelige, kunstnere, politikere og sportsudøvere under samme kobbertag.
 
Museets ældre samling omfatter primært portrætter af datidens elite: de kongelige og adelige, der havde råd til at lade sig portrættere. Efterhånden som de borgerliges politiske indflydelse tog til i løbet af 1600-tallet, blev det mere almindeligt, at også kunstnere, videnskabsfolk, militærpersoner og politikere blev portrætteret. Og i nyere tid er bl.a. sportsudøvere og skuespillere kommet til som modeller.
 
Udover de malede portrætter rummer udstillingen buster og skulpturer. Desuden ejer museet tegninger, grafiske fremstillinger og portrætfotografier, som af bevaringsmæssige grunde ikke kan udstilles permanent. 
 
Langt de fleste portrætmalerier er originale værker udført af kendte kunstnere som f.eks. Karel van Mander, Jens Juel, Wilhelm Marstrand, P.S. Krøyer og Niels Strøbæk. Fotografisamlingen omfatter værker af bl.a. Rigmor Mydtskov, Henrik Saxgren, Per Morten Abrahamsen og Suste Bonnén.