Reformationen 500 år

    Udstillingen markerer 500-året for, at Martin Luther påbegyndte sit opgør med den katolske kirke. Det førte til reformationen i en række nordeuropæiske lande, herunder Danmark. Udstillingen fortæller om den dramatiske reformationstid i Danmark, hvor Christian II blev afsat, og Christian III efter en borgerkrig kunne gennemføre reformationen i Danmark i 1536.

    Indledningsvis opridser udstillingen kristendommens forhistorie fra Harald Blåtands overgang til den nye tro, til korstog og danske kongers besøg hos paven, samt opgøret med den romersk-katolske indflydelse på den danske kirke.

    Udstillingen arrangeres i Valdemarsalen, hvorfra der er adgang til Frederiksborg Slotskirke, der blev indviet i 1617 i 100-året for den lutherske reformation. Den er indrettet som et overdådigt luthersk fyrstekapel og demonstrerer, hvordan kongen var blevet både statens og kirkens overhoved.

    Udstillingen er forlænget til 26. august 2018.