Rundt på museet

En tur rundt på Det Nationalhistoriske Museum fører igennem flere imponerende sale og pragtrum.  
 
Rosen (pragtrum)
Museumsbesøget starter oftest i Rosen til venstre for indgangen. Herfra er der adgang til slottets øvre etager.
 
I tårnværelset i bunden af Rosen skildrer en introduktionsudstilling slottets og museets historie. Udstillingen omfatter også den smukke nederste løngang med skulpturer og relieffer fra slottets oprindelige udsmykning samt portrummet, der byder på arkæologiske fund fra udgravninger på slotsområdet.
 
Slotskirken og Kongens Bedekammer (pragtrum)
Christian 4.s smukke og originale renæssancekirke fungerer i dag som sognekirke for Frederiksborg Slotssogn. Fra kirkens øvre plan, gallerietagen, får man et fantastisk udsyn over kirkerummet.
 
Gallerietagen fungerer også som De Kongelige Danske Ridderordeners Kapel. Her hænger våbenskjolde for riddere af Elefantordenen og Storkors af Dannebrogordenen. Nye våbenskjolde kommer jævnligt til.
I gallerietagens sydlige ende står det 400 år gamle Compeniusorgel. Hver torsdag året rundt gives en halv times koncert på orglet kl. 13.30.
 
Kongens bedekammer led stor skade ved slotsbranden i 1859. Kun altertavlen og bordet blev reddet, men det lykkedes siden at genskabe rummet, som man mente, det oprindeligt havde set ud. Blandt andet udførte kunstneren Carl Bloch i perioden 1865-1879 de 23 malerier med motiver fra Kristi liv, der i dag pryder væggene.
 
Valdemarsalen
Salen hed oprindeligt Sommerstuen og indgik i Christian 4.s lejlighed i Kongefløjens vestende. 
I dag rummer den en række historiemalerier med scener fra middelalderen, heriblandt Otto Baches berømte maleri "De Sammensvorne rider fra mordet i Finderup Lade" (1882).
 
Audienssalen (pragtrum)
Tårnværelset i hjørnet af Valdemarsalen fører til Løngangen og den enestående Audienssal, der byder på et originalt barokinteriør fra Christian 5.s tid (1680'erne). 
 
500 års danmarkshistorie
I stue 25 starter den kronologiske fortælling om de seneste 500 års danmarkshistorie. Danmarkshistorien fortælles gennem portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri. Undervejs møder man personer og begivenheder, der har præget landets historie og udvikling fra senmiddelalderen til det 21. århundrede.
Denne og de følgende stuer er indrettet som museum, men man fornemmer stadig tydeligt, hvordan livet har udfoldet sig i de historiske rum.
 
Riddersalen (pragtrum)
På 2. sal over kirken ligger slottets fantastiske riddersal, hvor man kan se smukke gobeliner og statelige kongeportrætter.
 
Det 20. og 21. århundrede
På 3. sal har museet samlet portrætter, historiemalerier og møbler fra det 20. og 21. århundrede. På den måde føres fortællingen om Danmarks historie helt op til nutiden.
Rummene i denne del af museet er holdt i en enkel stil, der skaber en tidssvarende baggrund for den moderne portrætkunst.
 
Fotogalleriet
I 2009 åbnede museet et fotogalleri. Målet var at skabe gode rammer for den fotografiske portrætkunst, som siden 1990'erne har været en del af museets samling.
 
Fotogalleriet ligger i forlængelse af afdelingen for det 20. og 21. århundrede på 3. sal. Her kan man se skiftende fotoudstillinger og udvalgte fotoportrætter fra museets samling.