Frederiksborg Slot og Slotshave

Frederiksborg Slot er opført på tre øer eller holme. På den største ligger hovedslottets anlæg, der består af tre fløje prydet med majestætiske tårne og spir. Bygningerne, der er i tre etager, er bygget af røde mursten med grå sandstensbånd. Taget er belagt med kobber.

Slottets fløje er navngivet efter deres funktion. Midterfløjen hedder Kongefløjen, fordi den oprindeligt husede kongen og dronningen. Den ene sidefløj kaldes Prinsessefløjen, mens den anden hedder Kirkefløjen og rummer slotskirken og riddersalen.

De to øvrige holme er bebygget med stalde og administrationsbygninger. I dag findes museets administration og konservatorværksteder i disse bygninger.
 
Da man byggede det nye slot sammen med resterne af den gamle herregård, måtte man anlægge en flot svunget bro mellem to af holmene for at forbinde de forskellige dele. Denne bro kaldes S-broen.