Årsberetninger mm.

Hvert år udarbejder Det Nationalhistoriske Museum en årsberetning, der giver indblik i museets virksomhed det forgangne år. Her kan man læse om de udstillinger og aktiviteter, der har præget året samt om museets forskellige arbejdsområder - herunder undervisning, forskning og konservering.
 

 
 
 
 
Museets årsregnskab