Et museum i forandring

Frederiksborg er under forandring. Med respekt for historien, museet og slottet fører vi Brygger J.C. Jacobsens vision for et nationalhistorisk museum på Frederiksborg frem mod museets 150-års jubilæum i 2028. Vi inviterer vores gæster og interessenter med på rejsen. Velkommen i den første digitale version af vores årsberetning.

En ny strategi

Ved indgangen til 2023 besluttede museets nye direktør, Ulla Tofte, sammen med bestyrelsen at fokusere på fem indsatsområder, inden et egentligt strategiarbejde kunne påbegyndes. De fem områder var:

  1. Grundfortælling og visuel identitet
  2. Styrkelse af positionen som Danmarks Nationale Portrætgalleri
  3. Forbedrede ankomstforhold og publikumsområder
  4. Tilgængeliggørelse af samlingen og
  5. ’People & culture’.

I forbindelse med sidstnævnte blev det besluttet at styrke ledelseslaget på museet med henblik på at skabe en mere agil organisation og sikre tættere dialog mellem ledere og medarbejdere. Ved årets udgang bestod ledergruppen af samlings- og udstillingschef Mette Houlberg Rung, publikums- og formidlingschef Pia Rost Rasmussen, kommunikations- og marketingchef Sara Juel Andersen, driftschef Toke Nielsen foruden direktør Ulla Tofte.

I efteråret 2023 påbegyndtes det langsigtede strategiarbejde. Den nye strategi præsenteres i starten af 2024 og handler overordnet om at opdatere J.C. Jacobsens vision og udvikle museet i tidssvarende rammer.

Hvordan ser omverdenen på os?

I januar 2023 gennemførte Voluntas en kendskabs- og omdømmeanalyse for museet. I alt 1100 danskere, primært bosat på Sjælland, blev spurgt til deres kendskab til Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum og til, hvordan de opfattede museet. Analysen viste, at 61% af de 30-39 årige aldrig havde hørt om Frederiksborg, mens kendskabet blandt de +70-årige var væsentligt større. I denne gruppe var det kun 21%, der aldrig havde hørt om museet.

Samtidig gav de adspurgte på tværs af aldersgrupperne udtryk for, at museet fremstod lidt gammeldags. På den baggrund stod det klart, at der ligger en stor opgave i øge kendskabet til museet blandt danskerne og sikre at det fremstår tidssvarende og relevant.

Ny visuel identitet

I starten af 2023 blev museets visuelle identitet fornyet i samarbejdet med Kontrapunkt. Navnet er frisket op – blandt andet med et nyt, rødt logo. Et rødt slotsikon symboliserer det ikoniske slot, der rummer Bryggerens gamle museum. Og sammen med ikonet fremgår en kortere version af navnet: Nationalhistorisk Museum.  Museet kalder sig i daglig tale FREDERIKSBORG.

En ny visuel identitet er et vigtigt led museets vision om at leve op til ICOMS museumsdefinition og skabe et moderne museum. Den visuelle identitet, og de guidelines som al kommunikation fra Frederiksborg skal følge, styrker museets brand i en tid, hvor konkurrencen er stor, og hvor kendskabet til Frederiksborg endnu er lavt.

Den nye visuelle identitet indarbejdes over de kommende år i alt fra annonceringsmateriale og museumsfoldere til hjemmeside og publikationer.

 

Hvem besøgte os i 2023?

I alt 207.691 gæster besøgte Frederiksborg ∙ Nationalhistorisk Museum i 2023. Heraf kom ca. 1/3 fra Danmark, 1/3 fra Europa og 1/3 fra resten af verden. Før corona var ca. 20% af museets gæster fra Kina – i 2023 var det kun 2%. Det er et mål at øge andelen af danske gæster til minimum 40% over de kommende år, sideløbende med at ambitionen om at ’være et centralt dannelsessted for alle danskere’ udfoldes.

For at tiltrække flere danske gæster er der i 2023 arbejdet målrettet med at udvikle arrangementsformater og specifikke tilbud til børn og familier i ferier. I arbejdet med at styrke genbesøg på museet er der gjort en særlig indsats for at sælge årskort. Samlet set er der arbejdet med at skabe mindeværdige besøg. Fra personalets professionelle værtskab til en samlet totaloplevelse, hvor gæsten, udover at besøge slot, samling og særudstillinger, også spiser, handler, nyder naturen og alt i alt forlænger mødet med Frederiksborg.