Indlæser Begivenheder
Særudstillinger

Dannebrogordenen 350 år

15/10 2021 - 23/10 2022
Køb billet
Særudstillinger 3 / 6

Fra Christian V's tid til i dag

350 år efter Dannebrogordenens indstiftelse i 1671, af den daværende kong Christian V, fortæller særudstillingen Dannebrogordenen 350 år ordenens historie. I udstillingen vises de mange forskellige ordenstegn og portrætter af udvalgte riddere sammen med deres skjolde fra ordenens første tid samt ceremoniellet omkring ordenen. Se blandt andet en af de dragter, som Storkorsriddere af Dannebrogordenen tidligere bar ved officielle anledninger. Dragten blev båret ved den sidste danske salving; Christian VIII’s på Frederiksborg i 1840. På grund af reformer i 1800-tallet blev Dannebrogordenen delt op i grader og udbredt til langt flere modtagere. I udstillingen findes eksempler på modtagere af Dannebrogordenens forskellige grader frem til i dag.

Udstillingen berører også de øvrige danske ordener, som har været brugt gennem historien, og man kan blandt andet se Ridderkapellets originale trone fra Christian V’s tid. Tronen er indsat i en scenografi, der viser, hvordan den var stillet op, da den blev brugt af kongen i forbindelse med ridderfester på slottet.

En del af Frederiksborg Slot bruges stadig i forbindelse med det danske ordensvæsen: Hundredvis af heraldiske våbenskjolde pryder Frederiksborg Slotskirke, der er de Kongelige Danske Ridderordeners Kapel. Her får Elefant- og Storkorsriddere af Dannebrog den dag i dag deres skjolde hængt op, og Ridderkapellet og de rigt udsmykkede trappeopgange på Frederiksborg Slot er det første møde med Dannebrogordenen på Det Nationalhistoriske Museum. Udstillingen er placeret i forlængelse af Slotskirken – i Valdemarsalen og runddelen, der leder ud til Christian V’s audienssal.

Podcast om Dannebrogordenen 350 år

I forbindelse med udstillingen lanceres yderligere afsnit i podcastserien Stemmer fra danmarkshistorien. Kgl. våbenmaler, Ronny Andersen, og Ridderkapelforvalter, Rolf Christensen, fortæller, hvordan et våbenskjold bliver til, og historien bag ordenerne. Vi får også den sande historie om, hvordan Hermann Görings våbenskjold forsvandt fra Slotskirken. Journalist, Estrid Anker Olsen, læser eksempler på levnedsbeskrivelser indleveret af riddere af Dannebrog og Dannebrogsmænd gennem tiden i anledning af deres udnævnelse.

Stemmer fra danmarkshistorien er redigeret af journalist, Estrid Anker Olsen i samarbejde med museet. Den er tilgængelig via Apple PodcastSpotifyGoogle Podcast og Podbean @Det Nationalhistoriske Museum.