Indlæser Begivenheder
Sæsonaktivitet

Portræt NU! 2023

Tilmeldingen er åben
Tilmeld dit portræt
Sæsonaktivitet 2 / 2

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg indbyder hermed alle kunstnere bosiddende i Norden til at deltage i den internationale portrætkonkurrence Portræt NU! Carlsbergfondets Portrætpris.

Konkurrencen har til hensigt at stimulere interessen for portrættet blandt kunstnere og i offentligheden. Konkurrencen henvender sig til alle kunstnere i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grønland, Færøerne, Island og Ålandsøerne.

Ved portræt forstås en gengivelse af en bestemt person. Det behøver ikke at være naturalistisk, men skal søge at karakterisere personen. Midlerne til denne gengivelse er kunstnernes frie valg. Værket skal være baseret på mindst én session ansigt til ansigt med den portrætterede.

Tilmelding

Man tilmelder til sig på hjemmesiden for Portræt NU! Tilmeldingsfristen udløber den 19. januar 2023. Tilmeld dig her.

Herefter vil en sagkyndig jury udvælge både prisvinderne og de værker der vil indgå i udstillingen på Frederiksborg Slot i maj 2023.

Hver kunstner kan tilmelde et portræt til konkurrencen. Et portræt kan bestå af en serie værker, så længe serien har et tema og så længe at serien ikke overskrider de retningslinjer fastsat for mål og vægt.

 Restriktioner

  • Værkets samlede størrelse må for todimensionelle værker ikke overstige 2,0 x 2,0 x 0,25 meter, for tredimensionelle værkers vedkommende 1,0 x 1,0 x 1,75 meter.
  • Værker på over 50 kg accepteres ikke.
  • Portrætter, der består af en serie af værker, må ikke overskride de ovenstående regler for mål og vægt. Ved tilmelding skal fotografiet af serien uploades som én samlet fil.
  • Værker med organiske materialer med kort levetid kan ikke modtages.
  • Værker udført før 1. januar 2021 accepteres ikke.
  • Ansatte ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg kan ikke deltage.