Udsnit af “Et Kort Ophold”, malet af Thomas Kluge, 1998.

Bataljemaleriet – før og nu – tilbydes også virtuelt

Book forløb
Fag: Billedkunst, Historie, Samfundsfag
Målgruppe: Gymnasium, Udskoling
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Forløbet træner elevernes evne til at analysere billedsymboler og billeders funktion og giver dem redskaber til at undersøge forskellige fortællepositioner. Forløbet lægger dermed op til kildeanalyse og en forståelse af, hvordan historiske fortællinger konstrueres med både samtiden og fremtiden for øje.
Kernestof:1453-1776: Nye verdensbilleder
1776-1914: Brud og tradition
1989-i dag: Det globale samfund
Kanonpunkter: Københavns bombardement, Stormen på Dybbøl
Forløb 6 / 15

Bataljemaleriet – før og nu på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Krigsherrer har altid haft behov for at skildre, hvor heltemodigt deres soldater og officerer har kæmpet mod fjenden. Bataljemalerier er således en kilde til krigens begivenheder, også selvom de har en tendens til at se krigen fra ét bestemt synspunkt. Nogle gange er slagene malet lang tid efter, de har fundet sted, og malet på baggrund af andres fortællinger om krigen. Andre gange har malerne befundet sig på slagmarken og har tegnet skitser, som de derefter har malet efter. Bataljemalerier kan således også være øjenvidneskildringer.

Med udgangspunkt i nye og gamle bataljemalerier er der rig mulighed for at se kildekritisk på genren. Formålet med forløbet er dermed både at give eleverne indblik i Danmarks forskellige roller som krigsførende nation og forståelse for skildringerne af krig.

NB! Bemærk at de tre bataljemalerier TransitionLibyen 2011 og Blue Shield i øjeblikket ikke hænger fremme grundet en særudstilling.

Tilbydes både som forløb på museet og virtuelt