“Den grundlovgivende rigsforsamling”, malet af Carl Christian Constantin Hansen, 1860-64.

De lange linjer – brud og kontinuitet i danmarkshistorien

Book forløb
Fag: Billedkunst, Historie
Målgruppe: Gymnasium, Mellemtrin, Udskoling
Varighed:90 minutter
Færdigheds- og vidensmål:Forløbet giver eleverne viden om centrale begivenheders forudsætninger, forløb og følger og introducerer principperne for inddeling af historien. Forløbet træner samtidig elevernes evne til at analysere funktionen af billeder og historie i fortid og nutid.
Kernestof:1453-1776: Nye verdensbilleder
1776-1914: Brud og tradition
1914-1989: Kampen om det nye samfund
1989-i dag: Det globale samfund
Kanonpunkter: Absalon, Christian 4., Grundloven, Reformationen, Statskuppet 1660
Forløb 9 / 15

De lange linjer – brud og kontinuitet i danmarkshistorien på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Det var J.C. Jacobsens ønske, at samlingerne på Det Nationalhistoriske Museum skulle være bygget kronologisk op, så besøgende kunne vandre gennem danmarkshistorien fra vikingetiden til i dag. Historien fortælles gennem en perlerække af samtidige og nyere historiemalerier, portrætter og genstande, der belyser både brud og kontinuitet. Under overskrifterne middelalder, reformation, enevælde og demokrati behandler vi i fællesskab nogle overordnede tendenser i hver periode. På den måde vil eleverne både få forståelse for historiens lange stræk og for de tendenser, der har gjort sig gældende i kortere og længere perioder.

Gratis undervisningsmateriale til download

Til forløbet De lange linjer i Danmarkshistorien tilbyder museet undervisningsmateriale til både forberedelse og opsamling. Materialet består af en lærerorientering og et emneark til eleverne. Dertil findes et arbejdsark, som også kan bruges ved besøg på museet på egen hånd. Materialet kan downloades som pdf herunder.

Download lærervejledning
Download emneark
Download arbejdsark
Download arbejdsark m. løsningsforslag