“Ottende Brigades angreb ved Dybbøl”, malet af Vilhelm Jacob Rosenstand, 1894.

1864 – de slesvigske krige

Book forløb
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie, Samfundsfag
Målgruppe: Gymnasium, Mellemtrin, Udskoling
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Forløbet gør eleverne i stand til at sætte krigenes begivenheder i kronologisk sammenhæng og øver elevernes evne til at analysere billedsymboler og billeders funktion. Forløbet sigter samtidig mod at give eleverne en forståelse af, hvordan historiske fortællinger konstrueres med både samtiden og fremtiden for øje.
Kernestof:1776-1914: Brud og tradition, Dansk demokrati, National identitet
Kanonpunkter: Genforeningen 1920, Grundloven, Stormen på Dybbøl
Forløb 13 / 13

1864 – de slesvigske krige på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

De slesvigske krige og særligt nederlaget i 1864 har haft afgørende betydning for Danmark og den danske identitet og selvforståelse. Også Det Nationalhistoriske Museum har et særligt forhold til krigen, idet museets grundlæggelse i 1878 skal ses i lyset af den nationale genrejsning efter nederlaget.

På museet findes talrige kendte malerier – nogle af dem malet af øjenvidner på stedet, mens andre malet flere år efter krigen. Malerierne afspejler samtidens opfattelse og har været med til at forme eftertidens opfattelse af krigene. De er dermed velegnede både til at give indtryk af krigene og til at give forståelse for, hvordan man har brugt malerier til at skildre historien.