Udsnit af portræt af Frederik 5., malet af Carl Gustav Pilo, ca. 1751.

Enevælden – tilbydes også virtuelt

Book forløb
Fag: Billedkunst, Historie, Samfundsfag
Målgruppe: Mellemtrin, Udskoling
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Forløbet giver eleverne viden om enevælden som styreform og træner dem i at identificere brud og kontinuitet i danmarkshistorien. Forløbet træner samtidig elevernes evne til at analysere billedsymboler og billeders funktion under de enevældige konger.
Kanonpunkter: Statskuppet 1660
Forløb 7 / 15

Enevælden på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Det Nationalhistoriske Museum er særdeles velegnet til fortællingen om enevældens historie. Et besøg i slotskirken, hvor næsten alle danske enevældige konger er blevet salvet, giver et meget konkret indtryk af enevældens iscenesættelse af magten. Museets historiemalerier og portrætter giver eleverne indsigt i enevældens indførelse og forståelse for magtforholdet mellem stænder og konge. Ved at arbejde med malerier som kilder og forholde sig til udfordringen ved at benytte samtidige, såvel som nutidige kilder får eleverne desuden udfordret deres kritiske sans.

Tilbydes både som forløb på museet og virtuelt