Udby Kirke, malet af Vilhelm Kyhn 1853

Guldalderen

Book forløb
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie
Målgruppe: Gymnasium, Udskoling
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Et forløb om guldalderen giver eleverne viden om samfundsforandringer i 1800-tallet og indsigt i faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed. Inddragelsen af periodens forfattere træner samtidig elevernes evne til at sætte periodens tekster i forhold til deres samtid.
Kernestof:1776-1914: Brud og tradition, National identitet
Kanonpunkter: Grundloven, Københavns bombardement
Forløb 6 / 7

Guldalderen på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Guldalderen (1800 – 1850) var en kontrastfyldt periode i Danmarks historie. Perioden har fået sit navn efter sit blomstrende kunst- og åndsliv, men tiden var samtidig præget af økonomisk krise, krige mod England, tabet af flåden i 1807 og afståelsen af Norge i 1814. Borgerskabet blev i denne periode den dominerende politisk magt og endte med at sætte både kongemagt og adel til vægs med grundloven i 1848. Den kunstneriske strømning i dansk åndsliv var præget af romantikken. Det afspejles både i litteratur og billedkunst. På Det Nationalhistoriske Museum skildres hele guldalderens spektrum i interiører fra perioden.

Book et forløb

Undervisningsforløb for skoleklasser skal forudbestilles. Forløbet er gratis, når entréen er betalt.

Book nu

Transport

Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg ligger midt i Hillerød, ca. 40 min fra København.

Find vej

På museet

Billetten gælder hele dagen, og det er muligt at forlade museet for at vende tilbage senere. Ved besøg på egen hånd skal klassen forblive samlet.

Læs mere om museet