Udsnit af portræt af Christian 3., malet af Jacob Binck, ca. 1550.

Reformationen

Book forløb
Fag: Billedkunst, Historie, Religion
Målgruppe: Gymnasium, Mellemtrin, Udskoling
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Forløbet giver viden om samfundsændringer og centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på forhold i Danmark.
Kanonpunkter: Absalon, Reformationen
Forløb 12 / 13

Reformationen på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Reformationen betegner overgangen fra katolicisme til protestantisme. Reformationen gik som en løbeild over det meste af Europa i begyndelsen af 1500-tallet og var anledning til flere krige. Konflikten blev en kombination af religiøse, politiske og økonomiske interesser og endte i Danmark med, at Christian 3. gennemførte den ny kirkeordning og gav folket den første bibel på dansk. Gennem museets forskelligartede kilder vil eleverne blive præsenteret for mødet mellem forskellige religionsopfattelser og den udenlandske indflydelse på udviklingen i Danmark.

Gratis undervisningsmateriale til download

Undervisningsmaterialet udgøres af en digital tidslinje over Reformationen og en masse sjove og udfordrende elevopgaver. Som lærer kan du vælge at bruge hele opgavesættet eller blot udvalgte opgaver.

Se den digitale tidslinje.

Arbejdsmaterialer til reformationsforløb 5.-6.-klasse.

Arbejdsmaterialer til reformationsforløb 7.-9. klasse.

Arbejdsmaterialer til reformationsforløb STX.