Udstillet – på sporet af (mis)trivsel

11. april - 13. oktober
Book forløb
Fag: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (obligatorisk emne)
Målgruppe: Gymnasium, Udskoling
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Sundhed og trivsel:
- Sundhedsfremme
- Livsstil og levevilkår
- Ulighed i sundhed
- Relationer

Køn, krop og identitet:
- Normer og idealer
Forløb 1 / 8

Undervisningsforløb om kropsforståelser, trivsel og samfundskritik (11. april - 13. oktober)

Uopnåelige skønhedsidealer og dårligt selvværd. Unge i dagens Danmark bliver udsat for utallige forventninger til, hvordan deres kroppe skal se ud. Samfundets normer har opsat en række krav til unge, der skaber pres, usikkerhed og selvværdsproblemer, hvis man ikke lever op til dem. Det er med til at forvirre, skabe utryghed og mistrivsel for rigtig mange unge mennesker. Frederiksborg har sat lys på denne problematik og udviklet et undervisningsforløb, der giver rum til dialog og refleksioner over kropsforståelser og trivsel.

Frederiksborg tilbyder et særligt undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i særudstillingen Marie Hald – Udstillet. Ved hjælp af portrætter i samlingen samt portrætter i særudstillingen får eleverne en forståelse for forskellige kropsidealer gennem tiden.
Marie Hald sætter i sin udstilling fokus på sårbare danskere og underrepræsenterede kroppe i samfundsbilledet. Marie Halds værker supplerer dermed de historiske portrætter i samlingen, og bringer dem i spil i forhold til samfundsproblematikker. Eleverne får gennem undervisningsforløbet mulighed for at reflektere over samfundets normer for krop og moral, hvilket kan skabe en bevidsthed om god og sund trivsel for sig selv og andre.

Eleverne vil blive aktiveret gennem flere forskellige elevopgaver, der tager udgangspunkt i den viden og information, de får gennem forløbet på museet. De vil aktiveres med lærerige spil og quizzer, billedanalyser og diskussionsspørgsmål i mindre grupper.

NB: Vi gør opmærksom på, at der i undervisningsforløbet optræder portrætter og temaer med nøgne og letpåklædte kroppe samt piger med spiseforstyrrelser.

 

Undervisningsmateriale:

Gratis undervisningsmateriale til download.

Til forløbet tilbyder museet gratis undervisningsmateriale til både forberedelse og opsamling. Materialet består af en lærervejledning, elevopgaver samt en lektionsplan.

Undervisningsforløbet på Frederiksborg er en del af et samlet undervisningsforløb, som museet tilbyder med tilgængeligt før- og efter-materiale, der kan arbejdes med på skolen.
Før-materialet vil give en god indgang til emnet og skaber anledning til dialoger med eleverne om trivsel i samfundet med et fokus på emnet shaming.
Efter-materialet vil give mulighed for at bearbejde og afslutte emnet for eleverne, så de har bedre mulighed for at bruge deres nye viden og dermed bedre kunne fremme trivslen for sig selv og andre.

NB: Det er ikke nødvendigt at arbejde med før- eller efter-materialet ved bookning af et forløb. Før- og efter-materiale er blot et tilbud som supplement til undervisningsforløbet på museet.

Udstillet – paa sporet af (mis)trivsel Lærervejledning samt Lektionsplaner

Udstillet – paa sporet af (mis)trivsel Elevark 1

Udstillet – paa sporet af (mis)trivsel Elevark 2

Udstillet – paa sporet af (mis)trivsel Elevark 3

Podcast: PORTRÆT

Der er udviklet et podcastafsnit i forbindelse med særudstillingen Marie Hald – Udstillet.
Lyt til podcasten før eller efter besøget på museet.