Forskningsprojekter og publikationer

Med en stor publikation om Audienssalen afsluttedes tidligere forskningschef, Thomas Lyngbys, virke på Frederiksborg. Museet bød 1. oktober den anerkendte forsker Lone Kølle Martinsen velkommen som ny forskningschef.

Forskning: En væsentlig del af ny strategi

Forskningen er en væsentlig del af museets virke og nye strategi. Med ansættelsen af historikeren, ph.d. Lone Kølle Martinsen fra 1. oktober 2023 har museet styrket forskningsområdet, der i højere grad skal være orienteret mod partnerskaber og dialog med universiteter i Danmark og i udlandet.
Herigennem skal der skabes udstillinger med udgangspunkt i den nyeste viden, i tæt samarbejde med samlings- og udstillingschefen. Dertil er det forskningschefens opgave at ansøge om både offentlige og private midler med henblik på at skabe større, tværgående projekter til gavn for flere, at fungere som bivejleder for ph.d.er og postdoc’er i tilknytning til museet, og selv producere forskning inden for museets genstandsfelter.

Lone Kølle Martinsen kommer fra en stilling som seniorforsker på Center for Grundtvigforskning ved Aarhus Universitet. Hun har i flere år arbejdet tæt sammen med en række museer, bl.a. Den Hirschsprungske Samling, Fuglsang Kunstmuseum og KØN. Martinsen skrev sin engelsksprogede afhandling ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze i 2010, og har siden haft flere forskningsophold, bl.a. i USA.

Audienssalen

En del af restaureringen af Audienssalen bestod i at udforske salens historie og kunstneriske udsmykning. De væsentligste resultater af forskningen præsenteres i bogen Audienssalen på Frederiksborg Slot, der udkom 1. juni 2023 på Gads Forlag.

Første del af bogen handler om Audienssalens tilblivelse, betydning og brug. Anden del ser nærmere på den europæiske kultur, som Audienssalen er en del af. Tredje del belyser nogle af de specifikke restaureringsprocesser, der har været en del af projektet, og som også førte til forskning og nye indsigter inden for konservatorfaget.

Med en festforelæsning i forbindelse med udgivelsen satte den afgående forskningschef, Thomas Lyngby, et flot punktum for sin store indsats på Frederiksborg.