Vinderne af Historiedysten 2019- 7.C Østerhåbskolen

Download pakken

For at markere 800-året for myten om Dannebrogs himmelfald har Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg udskrevet en konkurrence for danske skoleklasser. Formålet med konkurrencen er at sætte fokus på den centrale historiske begivenhed på en anderledes, udfordrende og aktiverende måde.

d. 3 december 2019 var 7.c inviteret til en hyggelig dag på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Her fik de overakt deres vinderbevis af direktøren Mette Skougaard, bagefter var der omvisning, orgelkoncert i kirken og et historieløb. De fik også en dejlig frokost, og til sidst kage og hygge om eftermiddagen.

Et stort tillykke skal lyde til 7.c, som også kan se frem til en klassetur til Estland i foråret 2020, hvor klassen kan komme helt tæt på stedet hvor flaget faldt ned og opleve den estiske hovedstad.