Onlinekatalog

Velkommen til Nationalhistorisk Museums indgang til søgninger i museets udstillede værker og genstande. Brug søgefelterne nedenfor til at finde hvad du leder efter.

Arvehyldningen på slotspladsen i København

Hansen, Heinrich
(1821-1890)
Køb en affotografering
Inv.nr.: A 7
Dateret: 1879-1880
Placering Stue 37
Type: Maleri
Personer:
 • Anna Sophie, prinsesse Danmark (1647-1717)
 • Bartholin, Thomas Caspersen, læge (1616-1680)
 • Bielke, Henrik, rigsadmiral (1615-1683)
 • Bording, Anders Christensen, digter (1619-1677)
 • Ernst, Henrik, retslærd (1603-1665)
 • Fogh, Jørgen, borgmester (1631-1685)
 • Frederik 3., konge Danmark (1609-1670)
 • Frederikke Amalie, hertuginde Slesvig-Holsten-Gottorp (1649-1704)
 • Friis, Mogens, rentemester (1623-1675)
 • Gabel, Christoffer, rentemester (1617-1673)
 • Gamborg, Knud Olufsen, vinhandler København (1610)
 • Gerner, Henrik Thomsen, biskop Viborg Stift (1629-1700)
 • Gersdorff, Joachim, rigshofmester (1611-1661)
 • Giedde, Ove, rigsadmiral (1594-1660)
 • Gyldenløve, Ulrik Frederik, statholder Norge (1638-1704)
 • Hansen, Christopher, borgmester København (1598-1679)
 • Herbach, Caspar, kunsthåndværker (1600-1664)
 • Jacobsen, Gabriel Kyng, kirkeværge Holmens Kirke - København (1603-1684)
 • Juel, Niels, søofficer (1629-1697)
 • Jørgen, prins Danmark (1653-1708)
 • Krabbe, Iver Tagesøn, statholder Norge (1602-1666)
 • Krag, Otte, rigsråd (1611-1666)
 • Kørbitz, Johan Christoph von, hof-mester Christian den udvalgte prins (1612-1682)
 • Mander, Karel van 3., maler (1609-1670)
 • Merker, Cordt Henrik, købmand (1607-1671)
 • Nansen, Hans, borgmester København (1598-1667)
 • Parsberg, Oluf, rigsråd (1590-1661)
 • Pfeiff, Danïel Johannsen, præst Petri Kirke - København (1618-1662)
 • Rantzau, Henrik, rigsråd (1599-1674)
 • Reedtz, Peder, kansler (1614-1674)
 • Rosenkrantz, Gunde, rigsråd (1604-1675)
 • Rosenkrantz, Jørgen, hof-mester Sorø Akademi (1607-1675)
 • Rosenkrantz, Niels, officer (1627-1676)
 • Rosenkrantz, Oluf, baron (1623-1685)
 • Rostgaard, Hans, amtsforvalter Kronborg Amt (1625-1684)
 • Schack, Hans, feltmarskal (1609-1676)
 • Schumacher, Karen, (1644-1700)
 • Seefeld, Jørgen, rigsråd (1594-1662)
 • Sehested, Christoffer, diplomat (1628-1699)
 • Sehested, Hannibal, rigsskatmester (1609-1666)
 • Sophie Amalie, dronning Danmark (1628-1685)
 • Svane, Hans Hansen, biskop Sjællands stift (1606-1668)
 • Thuresen, Frederik, stadshauptmand København (1613-1675)
 • Torm, Erik Olufsen, præst Vor Frue Kirke - København (1607-1667)
 • Trolle, Niels, rigsråd (1599-1667)
 • Ulrikke Eleonora d.æ., dronning Sverige (1656-1693)
 • Urne, Christopher, rigsråd (1593-1663)
 • Urup, Axel, rigsingeniør (1601-1671)
 • Vind, Holger, viceskatmester (1623-1683)
 • Wandal, Hans, biskop Sjællands stift (1624-1675)
 • Wilhelmine Ernestine, kurfyrstinde Pfalz (1650-1706)
 • Worm, Søster, (1623-1685)
Kunstner: Hansen, Heinrich (1821-1890)
arkitekturmaler
kunstner
Begivenhed: 1660/10/18 Arvehyldningen på slotspladsen i København