Frederiksborgs billedarkiv omfatter ca. 25.000 fotografiske optagelser. Museet tilbyder salg af billedmateriale til privatpersoner, offentlige institutioner og virksomheder. Fotosalget omfatter også arkivfotos og nyoptagelser af malerier og genstande i museets eje.

Prisen for en digital kopi: 500 kr. + moms.

Ved køb af 10 stk. tilbydes 20% rabat.

Digitale filer kan leveres i såvel TIFF som JPEG. Vær opmærksom på, at ekspeditionstiden forlænges i forbindelse med bestilling af nyoptagelser. Prisen for en nyoptagelse: 750 kr. + moms.

Henvendelse per e-mail skal sendes til May-Britt Raarup Bundsgaard på foto@dnm.dk. Telefoniske henvendelser skal ske på telefonnummer 48 20 14 44.

Anvendelsesformål, faktureringsadresse og leveringsadresse (såfremt de to adresser ikke er identiske), samt et EAN nr. ved elektronisk fakturering, skal oplyses ved bestillingen.

Nationalhistorisk Museum har haft til huse på Frederiksborg Slot siden 1878. Museet blev oprettet på initiativ af brygger J. C. Jacobsen, Carlsbergs grundlægger, og drives i dag som en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet.

Mere om museet