Presse

Kontakt/Contact:

Kommunikationschef / Head of Communications: Sara Juel Andersen
Tel: +4529747553.
E-mail/email: sja@dnm.dk

Se vores pressemateriale nederst på siden. / Scroll to see our press material. Please note and respect the terms of use. 

Billeder må benyttes i forbindelse med redaktionel omtale af de pågældende udstillinger, nyheder og aktiviteter. Billederne må ikke lagres, ej heller beskæres uden forudgående aftale.
Med mindre andet er nævnt krediteres billeder: Pressefoto Frederiksborg ∙ Nationalhistorisk Museum.

Images may be used in connection with editorial coverage of the respective exhibitions, news, and activities. The images may not be stored or cropped without prior agreement. Unless otherwise specified, images should be credited as: Press photo by Frederiksborg ∙ Museum of National History.