Frederiksborg ∙ Nationalhistorisk Museum udstiller portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri.

Museets samling af portrætter er Danmarks største og består af portrætmalerier, buster, relieffer og portrætfotografier. Historiemalerierne gengiver motiver fra danmarkshistorien, og der er flere kendte værker imellem. Museets samling af kunstindustri spænder fra 1500-tallet til i dag.

500 års danmarkshistorie

Mange af museets stuer er i dag indrettet, så man får et levende indtryk af datidens interiører. Danmarkshistorien fortælles gennem portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri, der tilsammen giver en oplevelse af den enkelte epoke og den stilmæssige udvikling, der har fundet sted. Undervejs møder man personer og begivenheder, der har præget landets historie og udvikling fra senmiddelalderen til det 21. århundrede.

Det 20. og 21. århundrede

På 3. sal har museet samlet portrætter, historiemalerier og møbler fra det 20. og 21. århundrede. På den måde bliver fortællingen om Danmarks historie ført helt op til nutiden. Rummene er enkle og udgør en tidssvarende baggrund for den moderne portrætkunst.

Fotogalleriet

I 2009 åbnede museet et fotogalleri. Målet var at skabe gode rammer for den fotografiske portrætkunst, som siden 1990erne har været en del af museets samling. Fotogalleriet ligger i forlængelse af afdelingen for det 20. og 21. århundrede på 3. sal. Her kan man se skiftende fotoudstillinger og udvalgte fotoportrætter fra museets samling.

Christian 7., malet af Alexander Roslin, 1772.

Portrætter

På Frederiksborg hænger portrætter af konger og adelige, kunstnere, politikere og sportsudøvere under samme kobbertag.

Museets ældre samling omfatter primært portrætter af datidens elite: de kongelige og adelige, der havde råd til at lade sig portrættere. Efterhånden som de borgerliges politiske indflydelse tog til i løbet af 1600-tallet, blev det mere almindeligt, at også kunstnere, videnskabsfolk, militærpersoner og politikere blev portrætteret. Og i nyere tid er bl.a. sportsudøvere og skuespillere kommet til som modeller.

Udover de malede portrætter rummer udstillingen buster og skulpturer. Desuden ejer museet tegninger, grafiske fremstillinger og portrætfotografier, som af bevaringsmæssige grunde ikke kan udstilles permanent.

Langt de fleste portrætmalerier er originale værker udført af kendte kunstnere som f.eks. Karel van Mander, Jens Juel, Wilhelm Marstrand, P.S. Krøyer og Niels Strøbæk. Fotografisamlingen omfatter værker af bl.a. Rigmor Mydtskov, Henrik Saxgren, Per Morten Abrahamsen og Suste Bonnén.

"Danmark 2009", malet af Peter Carlsen, 2009.

Historiemalerier

Historiemaleriet har haft en fremtrædende plads på Frederiksborg siden museets stiftelse i 1878. På en rejse til Frankrig besøgte brygger J. C. Jacobsen det historiske museum i Versailles, hvor Frankrigs historie kunne studeres i malerier. Museet gjorde et dybt indtryk på Jacobsen, og det var her, han fik ideen til et nationalhistorisk museum, der kunne levendegøre Danmarks fortid og styrke den danske selvforståelse.

To eksempler på historiemalerier på Frederiksborg:

  1. Otto Baches “De Sammensvorne rider fra Finderup Lade efter mordet på Erik Klipping 1286” er udført 1880-82 og var et af museets første erhvervelser. Maleriet, der nærmest er blevet et monument over den nationalromantiske historieopfattelse, forestiller Danmarks sidste kongemord.
  2. Kunstneren Laurits Tuxens monumentale maleri, der skildrer “Arkonas indtagelse af Valdemar den Store og biskop Absalon 1169” er endnu et markant værk i samlingen. Begivenheden kendes fra Saxos Danmarkskrønike, som blev skrevet på Absalons foranledning.

Som genre er historiemaleriet fortsat aktuelt og i 1998 udførte Thomas Kluge maleriet “Et kort ophold”, som forestiller danske FN-soldater i Bosnien. I samlingen for det 20. og 21. århundrede finder man også Peter Carlsens maleri ”Danmark 2009”, som rummer en karakteristik af et land præget af forandring og opbrud.

Møbler og kunstindustri

Museets interiører spænder fra renæssancen og barokken til de første årtier i det 20. århundrede.

Brygger J. C. Jacobsens plan om et nationalhistorisk museum på Frederiksborg Slot blev realiseret i 1878 og skulle levendegøre vigtige historiske begivenheder og skildre de personligheder, der har præget danmarkshistorien. Frederiksborg Slot skulle samtidig indrettes, så det kunne anvendes som et festlokale for kongehuset. Derfor opbyggede man fra museets første år en fornem samling af møbler og kunstindustri, som indgår i fortællingen om Danmarks historie.

Fornemme kister, skabe og duge

Blandt de mange renæssance- og barokmøbler indtager kisterne en særlig plads. Mange af kisterne var tidligere fyldt med farverige tekstiler. En velstående familie havde mange af dem, og når en ung pige skulle giftes, fik hun ikke alene dynger af hjemmevævet udstyr med sig, men også kister til at opbevare det i. Kisterne bar typisk familiens våben.

Museet har også mange eksempler på et af baroktidens mest karakteristiske møbler: det store skab med skuffer forneden, to døre med fyldinger og en kraftig gesims foroven. I flere rum ses også de pragtfulde kabinetskabe, datidens mest eftertragtede opbevaringsmøbler.

Sengene hørte til de møbler, man ofrede mest på. Et særligt fremragende eksemplar er museets baldakinseng, som blev fremstillet i Frankrig i 1724 til grev Christian Danneskiold-Samsøes bryllup med den 15-årige Christine Catharine von Holstein. Sengens træværk er helt dækket af grønt silkedamask. I samme rum som sengen ses nogle af museets smukke gobeliner, som blev udført på Ludvig 14.s gobelinfabrik i Paris og skænket af solkongen til Ulrik Frederik Gyldenløve i 1682, da han var gesandt i Paris.

Frederiksborg har også en meget fornem samling af enestående gobelinvævede duge fra 1600-tallet. Blandt dugenes motiver er blomster og bibelske fortællinger.

J. C. Jacobsens Familiearkiv

J. C. Jacobsen grundlagde og var med til at opbygge Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg, og hans arv er stadig tydelig ved et besøg på museet i dag. Det digitale arkiv giver et enestående indblik i brygger Jacobsen visioner og hans tid, da det indeholder korrespondancer og breve fra bryggerens hånd.

Arkivet er udarbejdet af Carlsberg Arkiv, og databasen indeholder omkring 1200 dokumenter, hvortil der er lavet en transskription af hver enkelt.

Gå på opdagelse i J. C. Jacobsens Familiearkiv.

Udlånsbetingelser

Se museets udlånsbetingelser.

Kom tættere på historien!

Tilmeld dig nyheder fra Frederiksborg og vær blandt de første til at høre om nye udstillinger, arrangementer, foredrag og børneaktiviteter.
Dine oplysninger holdes fortrolige, og du kan altid afmelde dig igen via afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Nationalhistorisk Museum har haft til huse på Frederiksborg Slot siden 1878. Museet blev oprettet på initiativ af brygger J. C. Jacobsen, Carlsbergs grundlægger, og drives i dag som en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet.

Mere om museet