Onlinekatalog

Velkommen til Nationalhistorisk Museums indgang til søgninger i museets udstillede værker og genstande. Brug søgefelterne nedenfor til at finde hvad du leder efter.

Den grundlovgivende rigsforsamlings første møde i Rigsdagssalen på Christiansborg slot

Hansen, Carl Christian Constantin
(1804-1880)
Køb en affotografering
Inv.nr.: A 15
Dateret: 1860-1864
Placering Stue 61
Type: Maleri
Personer:
 • Aagaard, Just Georg Valdemar, prokurator (1811-1857)
 • Algreen-Ussing, Tage, politiker (1797-1872)
 • Allen, Carl Ferdinand, historiker (1811-1871)
 • Andræ, Carl Christopher Georg, politiker (1812-1893)
 • Ballin, Samuel Jacob, læge (1802-1866)
 • Bang, Peter Georg, jurist (1797-1861)
 • Bardenfleth, Carl Emil, justitsminister (1807-1857)
 • Barfod, Povl Frederik, historisk forfatter (1811-1896)
 • Birkedal, Schøller Parelius Vilhelm, præst (1809-1892)
 • Bissen, Herman Vilhelm, billedhugger (1798-1868)
 • Bjerring, Vilhelm Jacob, filolog (1805-1879)
 • Bjørnson, Bjørnstjerne, digter Norge (1832-1910)
 • Bluhme, Christian Albrecht, minister (1794-1866)
 • Boisen, Frederik Engelhardt, præst (1808-1882)
 • Bojesen, Frederik Christian Ernst, filolog (1803-1864)
 • Bregendahl, Laurits Nørgaard, politiker (1811-1872)
 • Brinck-Seidelin, Ludvig Christian, departementschef (1787-1865)
 • Bruun, Mads Pagh, politiker (1809-1884)
 • Bruun, Peter Daniel, jurist (1796-1864)
 • Buch, Peter Christian Nouvel, jurist (1816-1904)
 • Buck, C.F.,
 • Christensen, Balthazar Mathias, politiker (1802-1882)
 • Clausen, Henrik Nicolai, teolog (1793-1877)
 • Dahl, Niels Carl Michaelius Flindt, maler (1812-1865)
 • Dahl, Thorkild Christian, stiftamtmand (1807-1872)
 • Dalsgaard, Christen, maler (1824-1907)
 • David, Christian Georg Nathan, finansminister (1793-1874)
 • Drewsen, Johan Christian, fabrikant (1777-1851)
 • Exner, Johan Julius, maler (1825-1910)
 • Fenger, Carl Emil, læge (1814-1884)
 • Fibiger, Jacob Scavenius, krigsminister (1793-1861)
 • Flor, Christian, højskoleforstander (1792-1875)
 • Giødwad, Jens Finsteen, journalist (1811-1891)
 • Gleerup, Asmund Christian, politiker (1809-1865)
 • Grundtvig, Nicolai Frederik Severin, præst (1783-1872)
 • Grundtvig, Svend Hersleb, folkemindeforsker (1824-1883)
 • Hage, Edvard Philip Hother, politiker (1816-1873)
 • Hage, Peter Anton Alfred, købmand (1803-1872)
 • Hall, Carl Christian, politiker (1812-1888)
 • Hammer, Hans Jørgen, genremaler (1815-1882)
 • Hammer, William, maler (1821-1889)
 • Hammerich, Martin Johannes, skolebestyrer (1811-1881)
 • Hammerich, Peter Frederik Adolph, teolog (1809-1877)
 • Hansen, Carl Christian Constantin, maler (1804-1880)
 • Hansen, Jens Andersen, politiker (1806-1877)
 • Hartmann, Johan Peter Emilius, komponist (1805-1900)
 • Heise, Peter Arnold, komponist (1830-1879)
 • Hetsch, Gustav Friedrich, arkitekt (1788-1854)
 • Hilker, Georg Christian, dekorationsmaler (1807-1875)
 • Holst, Hans Peter, forfatter (1811-1893)
 • Hvidt, Laurits Nicolai, minister (1777-1856)
 • Jacobsen, Jens Rasmussen, gårdejer (1818)
 • Jespersen, Christian Magdalus, politiker (1809-1873)
 • Jørgensen, Carl Thorvald, officer (1819-1902)
 • Jørgensen, Jens, politiker (1806-1876)
 • Kirk, Ole Christian Christensen, politiker (1788-1876)
 • Klein, Vilhelm, arkitekt (1835-1913)
 • Knuth, Frederik Marcus, lensgreve (1813-1856)
 • Krieger, Andreas Frederik, jurist (1817-1893)
 • Krossing, Nikolaj Ulrik, kantor (1798-1872)
 • Kyhn, Peter Vilhelm Carl, landskabsmaler (1819-1903)
 • Larsen, Johannes Ephraim, jurist (1799-1856)
 • Lehmann, Peter Martin Orla, politiker (1810-1870)
 • Madvig, Johan Nicolai, filolog (1804-1886)
 • Mantzius, Kristian Andreas Leopold, kgl. skuespiller (1819-1879)
 • Marstrand, Nicolai Wilhelm, maler (1810-1873)
 • Moltke, Adam Wilhelm, premierminister (1785-1864)
 • Monrad, Ditlev Gothard, conseilpræsident (1811-1887)
 • Mynster, Jacob Peter, biskop (1775-1854)
 • Mørk Hansen, Mouritz, præst (1815-1895)
 • Neergaard, Danquart, proprietær (1802-1881)
 • Nielsen, Rasmus, filosof (1809-1884)
 • Otterstrøm, Christian Erasmus, overretsprokurator (1795-1876)
 • Overskou, Thomas, forfatter (1798-1873)
 • Pedersen, Cornelius, gårdejer (1806-1876)
 • Peters, Christian Carl, billedhugger (1822-1899)
 • Petersen,
 • Petersen, Christoffer Mathias Clemens, forfatter (1834-1918)
 • Petersen, Cornelius, politiker (1806-1876)
 • Petersen, Fritz Ferdinand, maler (1816-1900)
 • Ploug, Carl Parmo, forfatter (1813-1894)
 • Puggaard, Hans, grosserer (1788-1866)
 • Puttpfercken, Joachim Heinrich, købmand (1797-1876)
 • Rademacher, Niels Grønbek, maler (1812-1885)
 • Rimestad, Christian Vilhelm, politiker (1816-1879)
 • Rode, Gotfred Benjamin, litteraturhistoriker (1830-1878)
 • Rode, Vilhelm Middleton, studenterpolitiker (1832-1886)
 • Schouw, Joachim Frederik, botaniker (1789-1852)
 • Schytte, Frederik Vilhelm, politiker (1800-1873)
 • Sidenius, Knud, købmand (1796-1850)
 • Skovgaard, Peter Christian Thamsen, maler (1817-1875)
 • Sonne, Jørgen Valentin, maler (1801-1890)
 • Sponneck, Wilhelm Carl Eppingen, rigsgreve (1815-1888)
 • Stampe-Charisius, Holger Frederik Christian, baron (1822-1904)
 • Tang, Andreas Evald Meinert, godsejer (1803-1868)
 • Treschow, Willum Frederik, jurist (1786-1869)
 • Tscherning, Anton Frederik, 1848 krigsminister (1795-1874)
 • Tuxen, Nicolai Elias, teknisk direktør Orlogsværftet (1810-1891)
 • Wegener, Casper Frederik, geheimearkivar (1802-1893)
 • Weilbach, Philip, kunsthistoriker (1834-1900)
 • Westergaard, Niels Ludvig, orientalist (1815-1878)
 • Wiehe, Anton Vilhelm, skuespiller (1826-1884)
 • With, Jesper Peter, politiker (1791-1854)
 • Zahrtmann, Christian Christopher, 1848-50 marineminister (1793-1853)
 • Ørsted, Anders Sandøe, jurist (1778-1860)
Kunstner: Hansen, Carl Christian Constantin (1804-1880)
historiemaler
kunstner
Begivenhed: 1848/10/23 Den grundlovgivende rigsforsamlings første møde i Rigsdagssalen på Christiansborg slot