Christian 4.

Navn: Christian 4.

Levetid: 1577-1648

Regeringsperiode: 1588 (1596)-1648

Valgsprog: Gudsfrygt styrker rigerne (Regna firmat pietas)

Christian 4. blev i 1597 gift med Anna Cathrine af Brandenburg. Hun døde som 37-årig i 1612 efter at have født tre levedygtige sønner. Kongen forelskede sig derefter i den danske adelsdame Kirsten Munk, som han giftede sig med til venstre hånd i 1615. De næste 14 år var Kirsten Munk gravid 12 gange, og de mange graviditeter tog hårdt på ægteskabet. I 1630 forlod Kirsten hoffet og blev efterfølgende beskyldt for utroskab, spionage og forsøg på at myrde kongen. Christian 4. havde i 1629 indledt et forhold til den borgerlige Vibeke Kruse, med hvem han fik yderligere to børn. Kongen fik omkring 24 børn med fem forskellige kvinder.

Christian 4. var flere gange i krig. Første gang var Kalmarkrigen 1611-1613. I 1620erne ønskede Christian 4. at involvere sig i 30-årskrigen, men Rigsrådet nægtede at give tilladelse. Christian 4. valgte alligevel at gå i krig og led et sviende nederlag. I 1643 invaderede svenskerne Danmark. Det var under Torstenssonfejden, at den aldrende konge stod ved højen mast i røg og damp – en begivenhed der har været med til at gøre ham til en af de mest berømte konger i Danmark. De mange krige tærede på statens finanser, og den før så velhavende Christian 4. efterlod sig et fattigt rige.

Christian 4. var en ivrig bygherre og opførte et væld af bygningsværker, der stadig eksisterer. Kendt er blandt andet Rundetårn, Nyboder og Børsen, men især prestigeslottet Frederiksborg Slot stod kongens hjerte nært. Byggerierne var dyre, men Christian 4. var i kraft af Øresunds-tolden periodevis en velhavende konge og var i første halvdel af sin regeringstid en af Nordeuropas rigeste fyrster.

Som Frederiksborgs bygherre er Christian 4. en af de helt centrale skikkelser i museets historiefortælling og samling. Se blandt andet malerier af den karismatiske konge i stue 29, 30, 31 og Riddersalen.

Vi tilbyder to undervisningsforløb om Christian 4. – “Christian 4. – barn og konge” og “Christian 4.”