Christian 5.

Navn: Christian 5.

Levetid: 1646-1699

Regeringsperiode: 1670-1699

Valgsprog: Med gudsfrygt og retfærdighed (Pietate et iustitia)

Christian 5. blev som den første enevældige konge salvet i Frederiksborg Slotskirke i 1671. Det betød, at kun Gud stod over kongen, og kongen skulle dermed ikke længere rette sig efter adelens ønsker, hvilket stod i den nye lov, Kongeloven. Når det kom til at iscenesætte den enevældige magt, var Christian 5. meget inspireret af det franske enevældige hof, som han ønskede at efterligne. Dette sås blandt andet i hans påklædning og i den kongelige portrætkunst.

Tidligere i 1600-tallet havde det danske kongerige mistet Skåne, Halland og Blekinge til Sverige. Fem år efter Christian 5. besteg tronen, drog Danmark derfor i krig mod Sverige for at tilbageerobre de mistede landområder. Den Skånske Krig varede fra 1675-79, og flere vigtige slag stod både til søs og til lands. Svenskerne endte med at vinde krigen, og det lykkedes ikke at tilbageerobre de tabte områder Skåne, Blekinge og Halland.

Den enevældige konge var omgivet af mennesker, der ønskede indflydelse. Den borgerlige embedsmand Peder Schumacher, der senere blev adlet og fik navnet Griffenfeld, vandt stor magt ved hoffet med sin dygtige og intrigante politik. Han frarådede blandt andet kongen at gå i krig mod Sverige, så længe Sveriges alliance med Frankrig stod ved magt. Det kom alligevel til krig, og her mistede Griffenfeld kongens gunst, da han forhandlede med Frankrig udenom kongen. Griffenfeld blev siden fængslet på livstid.

Malerier af denne enevældige konge findes i stue 37, 40 og 41.