Christian 6.

Navn: Christian 6.

Levetid: 1699-1746

Regeringsperiode: 1730-1746

Valgsprog: For Gud og folket (Deo et populo)

Christian 6. fik selv lov at vælge sin brud, og valget faldt på den tyske prinsesse Sophie Magdalene. De to var begge tilhængere af pietismen, og kongens fromhed førte blandt andet til, at han indførte tvungen kirkegang, nye bededage og var imod offentlige forlystelser som teater. Derimod var han stor tilhænger af bibeloplæsninger og salmer.

Kongeparret havde udprægede hypokondriske tendenser. Skriftlige kilder fra kongens hånd vidner om, at han var optaget af piller, vidunderkure og åreladninger. Dertil kom, at han indhegnede hele Christiansborg for at undgå kontakt med pøbelen.

Christian 6. kom sig aldrig over, at Frederik 4. tilsidesatte hans mor, dronning Louise, til fordel for den adelige Anna Sophie Reventlow. I 1725 underskrev Christian 6. – efter faderens ønske – et testamente, hvori han lovede, at Anna Sophie skulle have stilling som enkedronning. I 1730 døde Frederik 4., og kort efter blev Anna Sophie Reventlow forvist til Clausholm på trods af Christian 6.s løfter til sin far.

Portrætter af Christian 6. kan ses i stue 45 og 47.