Christian 8.

Navn: Christian 8.

Levetid: 1786-1848

Regeringsperiode: 1839-1848

Valgsprog: Gud og fædrelandet

Det lå ikke i kortene, at Christian 8. skulle være konge. Han var søn af arveprins Frederik, men da halvfætteren Frederik 6. udelukkende fik døtre, arvede Christian 8. tronen i 1839. Inden sin tronbestigelse havde han både været statholder og konge i Norge. Her havde han gjort sig bemærket i 1814 ved at underskrive Norges forfatning, Eidsvollforfatningen. Frihedsbegejstringen blev dog kort, for Christian 8. måtte abdicere, da Sverige gjorde krav på Norge.

Da Christian 8. overtog den danske trone i 1839, håbede liberale kræfter på en fri forfatning. Men Christian 8. havde ændret sig. Eidsvollsforfatningen lå 25 år tilbage, og kongen var ikke længere overbevist om alle fordelene ved en fri forfatning og ville hellere reformere monarkiets administration. Christian 8. indså udfordringerne i forholdet mellem kongeriget og hertugdømmerne. På dødslejet opfordrede Christian 8. sin søn, Frederik (7.), til at indføre en fri forfatning, og Frederik 7. blev den første konstitutionelle monark.

Christian 8. blev i 1806 gift med Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, og de fik sammen sønnen Frederik (7.). Parret blev skilt i 1809, fordi prinsessen havde en affære med sin musiklærer, Edouard Dupuy. Charlotte Frederikke blev forvist til Horsens, og Dupuy blev udvist af landet.

Christian 8. blev efterfølgende gift med Caroline Amalie af Augustenborg, datter af prinsesse Louise Augusta. Det nye ægteskab var efter sigende harmonisk, men de fik ingen børn.

Arbejd videre med tabet af Norge med materiale fra sidste runde af Historiedysten.

Se portrætter af kongen i stue 56.