Christian 9.

Christian 9. af Danmark

8.4 1818-29.1. 1906

Konge af Danmark 1863-1906

Valgsprog: Med Gud for Ære og Ret.

Han var den første konge af den glücksborgske linje, idet den oldenborgske uddøde med Frederik 7.

Christian 9. tiltrådte sit kongelige embede den 15.11 1863 i tiden umiddelbart inden krigen i 1864 brød ud. Christian 9. ønskede ikke at underskrive den novemberforfatning, der senere kastede Danmark ud i krigen. Dette førte til demonstrationer mod kongen, hvor man ønskede hans afgang, og man betvivlede hans nationale sindelag. Hårdt presset underskrev kongen endelig novemberforfatningen tre dage efter han havde sat sig på tronen. Krigen i 1864 var herefter uundgåelig.

Christian 9.s regeringsperiode er også forbundet med en langvarig forfatningskamp, der opstod i kølvandet på nederlaget i 1864. Christian 9. støttede således i en lang årrække mindretalsregeringer og var imod indførelse af parlamentarisme. Først i 1901, efter en klar valgsejr til Venstre, kunne kongen ikke længere sidde kravet om parlamentarisme overhørigt, så Christian 9. tillod fra da af denne praksis, der endnu er gældende.

Christian 9. er også kendt som ”Europas svigerfar”, idet mange af hans børn og nære efterkommere blev gift ind i større europæiske kongehuse. De mest kendte er hans døtre prinsesse Alexandra og prinsesse Dagmar, der blev henholdsvis dronning af Storbritannien og kejserinde af Rusland.

Christian 9. døde i en alder af 87 år den 29. januar 1906 på Amalienborg, og han blev gravsat i Roskilde Domkirke.

Portrætter af Christian 9. findes i stue 38, 65 og 67.