Den grundlovgivende rigsforsamling

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot er i besiddelse af Carl Christian Constantin Hansens historiemaleri, der viser den grundlovgivende rigsforsamlings første møde i Rigsdagssalen på Christiansborg slot den 23. oktober 1848. Rigsforsamlingen skulle udarbejde Danmarks grundlov.
Maleriet blev malet over 10 år efter, begivenheden havde fundet sted nemlig fra 1860-1864. Kunstneren har altså brugt fire år på at fremstille dette maleri. Men hvad fortæller det os egentlig om begivenheden? En af hovedmændene bag rigsforsamlingen var Orla Lehmann. Det var hans svigerfamilie, der betalte for maleriet. Constantin Hansen har fortalt, at billedet skal vise rigsforsamlingen, der venter på kongen. Fra et tidligere udkast til maleriet ved man, at den oprindelige tanke var, at Frederik 7. skulle være en del af billedet – placeret i midten med et ark i hånden. Ved at fravælge at kongen skulle være en del af billedet, fjernes også fokus fra hans placering og betydning i forhold til udarbejdelsen af grundloven. Pointen bliver dermed, at Danmark fremover skal ledes af mange personer. Det er dog stadig en særlig del af befolkningen, der er vist på billedet. En interessant detalje er Grundtvigs rolle på maleriet. Grundet datoen på det centrale dokument ved man, at Grundtvig ikke har været til stede ved dette første møde. Kunstneren har dog fundet ham så central for grundloven, at han har fået en nøgleplads på maleriet alligevel. Han er placeret siddende i maleriets forsvindingspunkt. Dermed får han en særlig symbolværdi.
Historiemaleriet viser os altså meget mere end blot selve rigsforsamlingens medlemmer. Det fortæller os en historie om kunstnerens opfattelse af begivenheden, bestillerens politiske motivering og meget mere. Det er bare at gå på opdagelse!