Den norske stortingsdeputation, som tilbyder prins Carl (kong Haakon) Norges krone, modtages af Christian IX på Amalienborg 20. november 1905

Den norske stortingsdeputation, som tilbyder prins Carl (kong Haakon) Norges krone, modtages af Christian IX på Amalienborg 20. november 1905

Malet af Paul Fischer, 1907

Olie på lærred. 113 x 123 cm (mindre gentagelse af originalen i Oslo)

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, inv.nr. A 1822

Da Norges trone blev ledig ved opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge den 7. juni 1905, indledtes forhandlinger om at få den danske prins Carl valgt til norsk konge. Prinsen erklærede sig villig til at modtage valget under forudsætning af, at det norske folk gav sin tilslutning ved en almindelig folkeafstemning. Denne afstemning fandt sted 12. og 13. november. 259.563 af 328.827 godkendte stemmer var for et valg af prins Carl til konge, mens 69.264 var imod. Den 18. november foretog Stortinget enstemmigt kongevalget, og samme aften indløb prinsens erklæring om, at han modtog valget. Billedet viser den stortingsdeputation, som den 20. november på Amalienborg overbragte den danske konge, Christian IX, og prins Carl det officielle budskab om kongevalget og udbad sig Christian IXs samtykke.

Paul Fischers udgangspunkt for at male billedet var, at han var til stede ved ceremonien som hjælper for fotografen Kjeld Elfeldt. Her fik kunstneren udført en række skitser, der senere kom til at danne grundlag for maleriet.

Det store maleri blev først udstillet i Norge, hvor det blev meget rosende omtalt. Imidlertid blev billedet kasseret, da det blev sendt til Forårsudstillingen på Charlottenborg det følgende år og mødte megen kritik. En medvirkende omstændighed kan have været, at man ikke fandt den selvlærte Fischer værdig til så monumental og repræsentativ en opgave.

Billedet blev købt af enkekejserinde Dagmar for 10.000 kr. og sendt som gave til kong Haakon. Den dag i dag hænger det på slottet i Oslo. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg erhvervede i 1907 en kopi i kvart størrelse hos Paul Fischer.

Artikel af direktør Mette Skougaard, Det Nationalhistoriske Museum

Katalog til “1814 – Spillet om Danmark og Norge” (artikelsamling). 2014

Brug Historiedystens undervisningsmateriale til samme tema.

Find inspiration i Historiedystens Pinterest-board til temaet.

Log ind på DR Skole og arbejd med det interaktive tidslinje-værktøj (1800-1849) her. De interaktive elementer kræver uni-login.