Frederik 4.

Navn: Frederik 4.

Levetid: 1671-1730

Regeringsperiode: 1699-1730

Valgsprog: Herren være min hjælper (Dominus mihi adiutor)

Frederik 4. blev som 24-årig gift med Louise af Mecklenburg-Güstow. Ved siden af ægteskabet havde kongen flere elskerinder til stor sorg og vrede for dronning Louise. To gange blev kongen endog viet til venstre hånd til trods for, at bigami var forbudt. Første gang blev han viet i hemmelighed til Elisabeth Helene von Vieregg, der døde i barselsseng i 1704. I 1711 forelskede Frederik 4. sig på ny i den unge, adelige Anna Sophie Reventlow under et ophold på Koldinghus. Anna Sophies mor spærrede datteren inde for at undgå kongens tilnærmelser, men året efter lykkedes det kongen at bortføre Anna Sophie fra hjemmet, Clausholm. Herefter giftede han sig med Anna Sophie til venstre hånd. Giftemålet vakte stor harme bl.a. på grund af kongens manglende respekt for Dronning Louise. Dagen efter dronning Louises bisættelse i 1721 giftede kongen sig med Anna Sophie til højre hånd og gjorde hende til dronning på trods af, at hun ikke var fyrstelig. Anna Sophie Reventlow var hermed den eneste dronning i hundredevis af år, der ikke var fyrstelig.

Sverige var i slutningen af 1600-tallet blevet den mest magtfulde stat omkring Østersøen grundet en ekspansiv og succesfuld udenrigspolitik ført på bekostning af omkringliggende stater. August den Stærke af Sachsen-Polen, Peter den Store af Rusland samt Frederik 4. blev derfor i 1699 enige om at angribe Sverige. For Frederik 4. blev krigen set som en mulighed for at tilbagevinde Skåne, Halland og Blekinge. Krigen varede fra 1700-1720, men Sverige fik hjælp fra deres allierede England og Holland, og Danmark måtte trække sig ud af krigen samme år, som den begyndte. I 1709 gik Danmark igen ind i krigen, da England og Holland i mellemtiden var blevet travlt optaget af Den Spanske Arvefølgekrig. Deres alliancer med Sverige gik i opløsning, da svenskerne ikke kunne deltage i arvefølgekrigen. Danmark var således noget bedre stillet i anden omgang. Danmark vandt de gottorpske besiddelser i Slesvig, og alliancen mellem gottorperne og svenskerne brød sammen. Alligevel måtte Danmark selv afstå land, og endnu engang lykkedes det ikke at genvinde Skåne, Halland og Blekinge. Til gengæld var Sverige blevet reduceret fra en stormagt til en andenrangsmagt, og Sveriges og Danmarks indbyrdes magtforhold blev derved udjævnet.

Portrætter af Frederik 4. findes i stue 42, 43 og 45.