Frederik 5.

Navn: Frederik 5.

Levetid: 1723-1766

Regeringsperiode: 1746-1766

Valgsprog: Med klogskab og fasthed (Prudentia et constantia)

Frederik 5. havde en utrolig appetit på livet og førte et udsvævende liv. I et forsøg på at dæmpe kronprins Frederiks udskejelser fik hans forældre ham gift med prinsesse Louise af Storbritannien i 1743. Frederik 5. og Louise var begge udadvendte og livsglade mennesker og var meget populære i befolkningen. Dronning Louise døde imidlertid i barselsseng som 27-årig i 1751, men havde forinden født fire levedygtige børn, heriblandt den senere Christian 7. Kongen giftede sig på ny i 1752 med den tyske prinsesse Juliane Marie. Den nye dronning formåede ikke at fastholde kongens interesse, og kongen fortsatte ufortrødent sine udskejelser, der med tiden fik et voldeligt udtryk. Frederik 5.s uhæmmede forbrug af alkohol var medvirkende til at gøre ham uegnet til at regere landet. Frederik 5. døde som 43-årig efter at have ført et hårdt liv.

Frederik 5. hverken kunne eller ville regere Danmark. Heldigvis havde han en god ven i adelsmanden Adam Gottlob Moltke, der i 1743 var blevet hofchef for den unge kronprins Frederik (5.). Moltke blev en slags faderskikkelse for prinsen. Da Frederik 5. blev konge i 1746, trådte Moltke til som rigets reelle regent, hvilket han blandt andet kunne på grund af den tillid, kongen havde til ham. Moltke forsøgte at dække over kongens udsvævende liv, men paradoksalt nok mente offentligheden, at det var Moltke, der ledte kongen i uføre. Da kongen døde, døde han i Moltkes arme. I Frederik 5.s/Moltkes tid blev der gennemført mange nye tiltag i oplysningstidens ånd, heriblandt Det Kongelige Frederiks Hospital og Kunstakademiet. Denne periode er samtidig kendt for en stigende handel og rigdom blandt de københavnske handelsmænd.

Findes i stue 48