Frederik 6.

Navn: Frederik 6.

Levetid: 1768-1839

Regeringsperiode: 1808-1839

Valgsprog: Gud og den retfærdige sag

Støttet af erfarne statsmænd tog den 16-årige kronprins Frederik magten ved et kup i 1784. Hans far, Christian 7., var ude af stand til at regere, og riget var indtil da blevet styret af enkedronning Juliane Marie og Ove Høegh-Guldberg. Reelt var kronprinsen dermed regent allerede fra 1784, og i denne periode stod han blandt andet bag stavnsbåndets ophævelse og en indbringende handelspolitik. Frederik 6. blev konge i 1808. I hans regeringstid oplevede Danmark flere katastrofer; Englandskrigene, statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge i 1814.

Frederik 6. var gift med Marie Sophie Frederikke af Hessen-Kassel. De fik sammen flere børn, hvoraf alle døde som spæde, undtagen døtrene Caroline og Wilhelmine. De mange svære graviditeter satte en stopper for det ægteskabelige samliv, da det ødelagde dronningens helbred. I 1808 mødte Frederik 6. Bente Rafsted, der var datter af en skibshåndværker og opvokset i Nyboder. Kongen indledte efterfølgende et forhold til Bente Rafsted, som blev Danmarks sidste officielle kongelige maîtresse. Hun fødte kongen fire børn, og både Bente og børnene blev senere adlet. Bente fik titlen Oberstinde Frederikke Dannemand. Forholdet mellem Frederik 6. og Bente Rafsted varede ved til kongens død i 1839.

I 1835 opfordrede liberale kræfter kongen til ikke at begrænse trykkefriheden. Kongen gjorde i sit svar klart, at han selv ville tage beslutninger uden folkets hjælp – et svar der sidenhen blev sammenfattet til sætningen ”Vi alene vide”.

Frederik 6.s historie fortælles i stue 52 og 55