Frederik 7.

Navn: Frederik 7.

Levetid: 1808-1863

Regeringsperiode: 1848-1863

Valgsprog: Folkets kærlighed min styrke

Da Frederik 7. blev konge, sagde han, at han ikke længere opfattede sig selv som enevældig konge. Arbejdet med at udarbejde en grundlov med folkestyre blev overladt til en valgt forsamling. Den 5. juni 1849 blev den nye grundlov vedtaget. Som grundlovens giver kunne Frederik 7. nu se frem til et mindre ansvarsfuldt liv. Kongen skal have sagt: ”Nu kan jeg vel sove så længe, jeg gider”. Selvom demokrati nu var styreformen i Danmark, var det langtfra alle, der kunne stemme. Kvinderne fik eksempelvis først stemmeret i 1915.

Kong Frederik 7. havde to ægteskaber bag sig, da han giftede sig for tredje gang i 1850 i Frederiksborg Slotskirke. Kongens nye hustru var den borgerlige tidligere balletdanserinde, Louise Rasmussen. Kongen og Louise Rasmussen blev gift til venstre hånd, hvilket betød, at Louise Rasmussen – nu kaldet Grevinde Danner – ikke blev dronning, og at eventuelle børn ikke kunne arve tronen. Som konsekvens heraf blev Christian af Glücksborg valgt til tronfølger i 1853.

Natten mellem den 16. og 17. december 1859 brændte Frederiksborg Slot. Brandfolkenes indsats var ikke nok til at redde slottet, der havde været Rigets stolthed siden Christian 4.s tid. En landsindsamling til slottets genrejsning blev påbegyndt.

 

Læs hvordan brygger J.C. Jacobsen kom til at spille en afgørende rolle for genopbygningen af Frederiksborg Slot (der i sidste ende førte til etableringen af Det Nationalhistoriske Museum) her.

Frederik 7. og grevinde Danner kan opleves i stue 61. Læs om museets undervisningsforløb “Fra enevælde til demokrati” her.