Den dansk-islandske reception af den norrøne oldtid

I anledning af 100-året for, at Island blev en selvstændig, suveræn stat i personalunion med Danmark kunne museet takket være støtte fra Carlsbergfondet søsætte et dansk-islandsk forskningsprojekt, hvor to forskere undersøger, hvorledes den norrøne oldtid er blevet brugt i de to lande. Projektet udføres i samarbejde med Islands Nationalmuseum og Islands Universitet.