Historiemalerier

Historiemalerier har siden museets grundlæggelse udgjort en grundstamme i samlingerne og været centrale i museets formidling og forskning. Museets forskning i historiemalerier retter sig nåde mod museets egen bestand og genren generelt.