“Stormen på København 1659” malet af F.C. Lund 1887

Museets samlinger

Portrætter

Museet har siden oprettelsen i 1878 været en videreførelse af det kongelige portrætgalleri, der havde til huse på Frederiksborg før branden i 1859. Museet er Danmarks nationale portrætgalleri og et ikonografisk center, der systematisk indsamler oplysninger om portrætter forestillende danskere.

Museet arrangerer løbende udstillinger med danske og internationale portrætkunstnere og i tilknytning til disse udgives kataloger og andre publikationer.

I årene 2014-18 gennemførtes et erhvervs-ph.d.-projekt om portrætter som modebilleder. 2016-18 gennemførtes i samarbejde med National Portrait Gallery i London et forskningsprojekt om dansk-britisk portrætkunst. I 2020/21 udgives et bind i Studier fra Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, hvor nogle af disse undersøgelser præsenteres.

Historiemalerier

Historiemalerier har siden museets grundlæggelse udgjort en grundstamme i samlingerne og været centrale i museets formidling og forskning. Museets forskning i historiemalerier retter sig både mod museets egen bestand og genren generelt.

Kunstindustri og -håndværk, nationalhistoriske genstande

Museet har en af landets fineste samlinger af kunstindustri og -håndværk. Mange af disse genstande har en proveniens, der knytter dem til Danmarkshistorien eller personer af nationalhistorisk betydning. Andre genstande viser ypperligt dansk håndværk eller er tidstypiske importvarer, der afspejler modestrømninger, stilhistorie og international udveksling.