PORTRÆT #46: GUDER GENSKABT 1:2 – MARMORGALLERIET PÅ FREDERIKSBORG

Frederiksborg Slots facade er prydet med 19 statuer af græsk-romerske guder, som Christian 4. fik sat op 1619-21. De blev skabt i Amsterdam hos en af tidens mest berømte billedhuggere, Hendrick de Keyser.
Under den store brand på Frederiksborg i 1859 blev skulpturerne voldsomt beskadiget. De er siden blevet restaureret i 1870’erne og 1940’erne i dels zink, dels sandsten, i frit fortolket og forskelligartet stil. Skulpturerne er lige nu ved at blive restaureret og genhugget. Formålet er at skabe et samlet helhedsindtryk og føre galleriet tilbage til, som det så ud på Christian 4.s tid.
Én af guderne er Saturn, der æder sine egne børn – det berømte motiv, vi også kender fra Goyas maleri. Ham ser du her øverst på siden i helt nyhugget version.
Et omfattende forsknings- og billedhuggerarbejde er gået forud, og projektet afsluttes efter planen i 2028, hvor de 19 nyhuggede sandstensskulpturer bliver sat op på slottets facade.
Indtil da – altså de næste fire år – viser vi en enestående udstilling om galleriets historie og billed- og stenhuggernes arbejde med restaureringen. Her kan du selv se flere af de oprindelige skulpturer fra 1600-tallet og sammenligne med de senere versioner fra 1870’erne, 1940’erne og 2020’erne.
Medvirkende i denne episode er udstillingens kurator, museumsinspektør Lejla Mrgan.
I næste uge besøger vi billedhuggerværkstedet, hvor der i øjeblikket bl.a. arbejdes på guderne Ceres og Apollon.
Udstillingen på Frederiksborg åbner 9. februar og varer helt til 2028, hvor de færdige skulpturer bliver sat op på facaden.