PORTRÆT #6: BLIV KLAR TIL KRONINGEN!

Charles III bliver kronet og salvet som konge i Westminster Abbey.
Også i Danmark har vi kronet og salvet vores konger, men vi stoppede længe før briterne. Sidste gang var i 1840 – her på Frederiksborg.

Der var engang, hvor den danske konge ikke kunne være sikker på at arve kongekronen fra sin far. Men blev han valgt, blev han kronet. Fik kronen sat på hovedet af rigsråd og adel.
På Otto Baches maleri fra 1887 – et af de store pragtstykker på Frederiksborg – ser vi den unge Christian 4. ride med krone og scepter gennem byen efter kroningen i 1596.
Så kom enevælden og arvekongedømmet. Kongen var nu indsat af Gud, han arvede krone og trone fra sin far, og derfor behøvede han ikke at blive kronet. Kronen var allerede hans. Han tog den selv på. Til gengæld blev kongen så salvet med indviet olie, op til og med Christian 8. i 1840.
Også Charles bliver salvet i Westminster Abbey. Den hellige, duftende olie blev velsignet i Jerusalem allerede for to måneder siden, så den var klar til kroningen.
Vi sørger for, at også du er klar til kroningen!
Gæst: historikeren, museumsleder, ph.d. Søren Mentz.
Vært: Tore Leifer.