PORTRÆT #69: OLINE BRUUN – ET KVINDELIV I GULDALDERENS DANMARK

Et af de smukke portrætter i vores udstilling Elsket og udskældt – portrætmesteren C.A. Jensen viser Oline Cecilie Bruun, født Plum.
Hun var født i 1797 – det år, Frihedsstøtten stod færdig. Det år, Polen blev delt. Det år, Napoleon vandt ved Rivoli i Norditalien og erobrede Venedig.
Hun blev enke som 29-årig og stod tilbage med ansvaret for to små børn – endnu et barn var allerede død som spæd.
Hun var en kvinde i Guldalderens Danmark. Ikke bare en anonym skæbne – men en levende kvinde af kød og blod, med drømme, håb og tanker, som vi kan læse om i hendes breve. Og så var hun også begavet med økonomisk sans og forretningstalent.

Oline Bruun levede 1797-1875.
Hendes efterkommer er Gerd Sinding, cand.jur. og byretsdommer på Frederiksberg. Olines bror er nemlig Gerd Sindings tipoldefar, Niels Munk Plum. Og det er Gerd Sinding, der har udlånt portrættet af Oline til vores store C.A. Jensen-udstilling.

C.A. Jensen malede portrættet af enkefru Oline Bruun, født Plum, i marts 1832. Nogle år senere malede han denne gentagelse af værket – som det var helt normalt på den tid. Så kunne det hænge i to forskellige hjem. Det er i privateje, men kan ses på Frederiksborg til den 22. september.