PORTRÆT #28: PARFORCEJAGT – KONGERNES MAGTSKUESPIL

Christian 5. besøgte Solkongen i Paris og indførte i 1670 parforcejagten i Danmark.
Med Frederiksborg som udgangspunkt underlagde kongerne sig Nordsjællands jagtlandskab.
Den enevældige konge havde magt over landet, over liv og død, ja, over naturen selv. Den farlige og kaotiske natur blev tæmmet af jagtvejenes symmetriske koordinatsystem. Og det var kongen selv, der dræbte den udmattede kronhjort, når ryttere og hunde havde omringet den. Et grusomt og ubønhørligt skuespil, der kan minde om den spanske tyrefægtning.
UNESCO har udnævnt det danske parforcejagtlandskab som umistelig verdensarv. Frederiksborg ligger som indgangsport til jagtlandskabet, og redaktør Tore Leifer er i denne episode sammen med museumsinspektør Kristoffer Schmidt fra Museum Nordsjælland cyklet fra slottet ud til Kongestjernen i Store Dyrehave.
Foto øverst af parforcelandskabet og Kongestjernen er taget af Peter Leschly.
De to fotos herunder er af Tore Leifer.