PORTRÆT #2: FREDERIK 5. – DRUK, KUNST OG SLAVERI

Frederik den 5. fylder 300 år. Det var ham, der fik smidt sin buste i havnen, så den blev “rematerialiseret”.
I dag ser mange ham som symbol på slaveri og slavehandel. Men hvad havde han selv med slavehandlen at gøre?
Mange historikere har set ham som en “svag” konge, der blev styret af sine ministre. Men måske var det simpelthen, fordi enevælden forandrede sig. Måske var hans rolle mest at være landsfader og symbol – og det gjorde han rigtig godt. Tårerne strømmede ved hans begravelse.
Han grundlagde Kunstakademiet og sendte Niebuhrs store ekspedition til Det Lykkelige Arabien. Hans rytterstatue kom til at koste mere end hele Amalienborg tilsammen.
Og han døde af druk i en alder af 42.

Tore Leifer diskuterer synet på Frederik den 5. her 300 år efter hans fødsel med historikerne Søren Mentz og Benjamin Asmussen – og kunsthistorikeren Bente Scavenius.

Portrættet af Frederik den 5. er malet af Carl Gustaf Pilo ca. 1751.
Det hænger i stue 48 på Frederiksborg.