Compenius-orglet: Opmålinger og beskrivelser

kr.249.00

Kategori:

I dette værk gengives den omfattende dokumentation af orglet, som orgelbyggeriet Marcussen & Søn foretog i 1940. Det drejer sig om samtlige tegninger og opmålinger i fuld størrelse. Desuden bringes dokumentation fra orgelbyggeriet Th. Frobenius & Sønners restaurering af bælgene i 1981-82 tillige med de vigtige dokumenter fra Cavillé-Colls restauraring i 1895.

Bogen er tosproget (dansk og engelsk).