Publikationer

Museets forskning udgives i form af monografier og artikler i danske og udenlandske tidsskrifter. Desuden udgiver museet selv en forskningsskriftserie, andre bøger samt udstillingskataloger, der indeholder artikler baseret på museets forskning.

Studier fra Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg / Studies from The Museum of National History at Frederiksborg

Museet publicerer særlige undersøgelser og papers fra afholdte symposier m.v. i sin egen forskningsskriftrække.

  • Bind 1: Thomas Lyngby: Måder at bo på. Indretning, liv, stemninger og bevidsthedsformer i danske overklasseboliger i byen 1570-1870 (udkom 2015)
  • Bind 2: 1600-årenes kultur og mentalitet
  • Volume 3: Karel van Mander. A Dynasty of Artists
  • Volume 4: Karel van Mander III. Library and Oeuvre.
  • Bind 5: Stefan Pajung: Dansk-engelsk portrætkunst