Udsnit af portræt af Christian 4., malet af Karel van Mander d.y. III, ca. 1643.

Christian 4.

Book forløb
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie
Målgruppe: Indskoling, Mellemtrin
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Forløbet træner elevernes evne til at vurdere og analysere billeders funktion og brugen af historiske fortællinger. Forløbet giver samtidig eleverne viden om samspillet mellem dansk historie og omverdenen.
Kanonpunkter: Christian 4.
Forløb 2 / 7

Christian 4. på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Christian 4. er en af danmarkshistoriens mest berømte konger. Han er den konge, der har siddet længst på tronen, og hans bygningsværker står stadig markante i København og omegn. Også på Frederiksborg Slot har Christian 4. spillet en central rolle.

Formålet med undervisningsforløbet for de større klasser er at give eleverne forståelse for Christian 4.s virke som konge, samt kongemagten i 1600-tallet. Portrætter, pragtrum og slottets arkitektur bidrager til indblik i forholdet mellem konge og kirke, og i sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, de har fundet sted i.

For de små klasser er undervisningen centreret om Christian IV’s familie, skole og opdragelse til konge. Der er mulighed for at prøve historiske dragter til sidst i forløbet. OBS: varighed 1,5 time med dragtprøvning.

Gratis undervisningsmateriale til download

Til forløbet om Christian 4. tilbyder museet undervisningsmateriale til både forberedelse og opsamling. Materialet består af en lærervejledning og et emneark til eleverne. Dertil findes et arbejdsark, som også kan bruges ved besøg på museet på egen hånd. Materialet kan downloades som pdf herunder.

Download lærervejledning
Download emneark
Download arbejdsark