Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848, malet af C.C. Constantin Hansen 1864

Fra enevælde til demokrati

Book forløb
Fag: Historie, Samfundsfag
Målgruppe: Gymnasium, Udskoling
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Forløbet giver eleverne viden om forskellige styreformer og træner dem i at identificere brud og kontinuitet i danmarkshistorien. Forløbet træner samtidig elevernes evne til at analysere brug af fortiden og billeders funktion.
Kanonpunkter: Grundloven, Københavns bombardement, Statskuppet 1660, Stavnsbåndets afskaffelse
Forløb 6 / 7

Fra enevælde til demokrati på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Enevælden strakte sig fra 1660 til indførelsen af Grundloven i 1849. I dette undervisningsforløb fokuseres der på den seneste del af enevælden, hvor oplysningstidens tendenser gjorde sig gældende over hele Europa. Ved hjælp af portrætter og slottets pragtrum undersøger vi sammen, hvordan repræsentationen af magt ændredes i løbet af perioden; fra de storslåede paradeportrætter, som iscenesatte kongens magt med pomp og pragt, til de seneste portrætter af enevældige konger som fremstår i langt mere beskedne rammer.

I forløbet vil der blive arbejdet med magt og magtens symbolske repræsentationsformer fra fyrstevælde til demokrati.