Danmark 2009, malet af Peter Carlsen 2009

Historiemaleriet

Book forløb
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie
Målgruppe: Gymnasium, Mellemtrin, Udskoling
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Forløbet øver elevernes evne til at analysere billedsymboler og billeders funktion og giver dem redskaber til at undersøge forskellige fortællepositioner. Forløbet lægger op til kildeanalyse og sigter mod at åbne for en forståelse af, hvordan historiske fortællinger konstrueres med både samtiden og fremtiden for øje.
Kanonpunkter: Absalon, Christian 4., Grundloven, Statskuppet 1660, Stormen på Dybbøl
Forløb 6 / 6

Historiemaleriet på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Historiemaleriet kan kort betegnes som en genre, der fortæller en historie. Ofte skildrer historiemalerier dramatiske begivenheder, der har fundet sted i fortiden, og de er dermed en konstruktion. Der findes også eksempler på historiemalerier, der er malet på stedet for begivenheden. De kan betragtes som øjenvidneskildringer. På Det Nationalhistoriske Museum findes begge typer. Mange af dem er gengivet i vores historiebøger, og historiemalerierne er dermed blevet en del af vores kulturarv og vores historiske bevidsthed. Historiemaleriet er velegnet til at lære om brugen af billeder som kilder og til at øve kildekritik, da eleverne får mulighed for bearbejde historiske oplysninger og vurdere deres kildeværdi.

Gratis undervisningsmateriale til download

Til forløbet tilbyder museet gratis undervisningsmateriale til både forberedelse og opsamling. Materialet består af en lærervejledning og et emneark til eleverne. Dertil findes et arbejdsark, som også kan bruges ved besøg på museet på egen hånd.

Download elevark

Download lærervejledning

Download emneark