Liva Weel, malet af Henry Heerup 1945

Portrættets historie

Book forløb
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie
Målgruppe: Gymnasium, Mellemtrin, Udskoling
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Forløbet øver elevernes evne til at analysere billedsymboler og billeders funktion og giver dem redskaber til at undersøge forskellige fortællepositioner. Forløbet sigter samtidig mod at give eleverne en forståelse af forskellige kulturelle normer og værdier i samspil portrættet historie, og hvordan historiske fortællinger konstrueres med både samtiden og fremtiden for øje.
Kernestof:- Historisk billedanalyse
- Kompositionsanalyse
- Historisk kontekst med portrættets udvikling
Forløb 4 / 7

Portrættets historie på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Tendenser, mode & symbolik

Der findes mange måder at lave portrætter. På Frederiksborg findes landets største portrætsamling. Gennem portræthistorien kan man aflæse tidernes skiftende tendenser for fyrste-, adels- og borgerportrætter. Undervisningsforløbet giver eleverne indblik i de skiftende moder og symbolikker i portrættets historie. Eleverne vil igennem dialogbaseret undervisning stifte bekendtskab med skiftende tendenser helt tilbage fra 1500-tallet og frem til i dag. Eleverne gennem forløbet vil få en forståelse for skildring af historiske personer, iscenesættelse af magt samt kilde- og billedforståelse. Forløbet er velegnet til tværfaglige forløb.

Særudstilling: I undervisningen inddrages billeder fra særudstillingen Petra Kleis. Her får eleverne mulighed for at få indblik i portrætkunsten lige nu. Eleverne vil arbejde med den populære kunstner Petra Kleis’ portrættering af mennesker, hvor de ser nærmere på tendens, mode og valg i hendes arbejde. Med særudstillingen får eleverne lejlighed for at reflektere over udviklingen af portrætkunsten helt frem til den allernyeste portrætkunst i dag.

Hør vores podcast PORTRÆT med Petra Kleis. Her fortæller hun om sin arbejdsproces som de kendtes portrætfotograf.