Liva Weel, malet af Henry Heerup 1945

Portrættets historie

Book forløb
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie
Målgruppe: Gymnasium, Mellemtrin, Udskoling
Varighed:1 time
Færdigheds- og vidensmål:Forløbet øver elevernes evne til at analysere billedsymboler og billeders funktion og giver dem redskaber til at undersøge forskellige fortællepositioner. Forløbet sigter samtidig mod at give eleverne en forståelse af kulturelle normer og værdier, og hvordan historiske fortællinger konstrueres med både samtiden og fremtiden for øje.
Kernestof:1453-1776: Nye verdensbilleder
1776-1914: Brud og tradition
1914-1989: Kampen om det gode samfund
1989 til i dag: Det globale samfund
Forløb 4 / 7

Portrættets historie på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

På Det Nationalhistoriske Museum findes landets største samling af portrætter. Ideelt set skildrer portrættet en person så præcist, at han eller hun kan genkendes. Samtidig afspejler portrætter samtidens konventioner, mode og smag. Gennem portræthistorien kan man aflæse tidernes skiftende konventioner for fyrste-, adels- og borgerportrætter, og samtidig få indblik i hvilke personer, der har været med til at tegne historien.

I forløbet vil et udvalg af portrætter fra forskellige perioder blive gennemgået, så eleverne får forståelse for, hvordan portrætter er fremstillet forskelligt afhængigt af stand og status. Eleverne vil også stifte bekendtskab med skiftende tendenser fra 1500-tallet til i dag. Forløbet er velegnet til tværfaglighed, og vi vil komme ind på skildring af historiske personer, iscenesættelse af magt, samt kilde- og billedforståelse.